Punësimet, maqedonasit “ndjehen” shqiptarë (VIDEO)

0

Pas konkursit për zjarrfikës në Brigadën e Shkupit, për të fituar një vend pune Kire Trajkovski, Goran Trajkovski dhe Zllatko Serafimovski, tre shtetasit Maqedonisë të Veriut janë deklaruar si shqiptarë. Kjo nuk përbën shqetësim për Kreun e Qytetit të Shkupit, meqë nuk mund t’i përzihet askujt se cila është përkatësia e tyre etnike. Shilegov tha se punësimet bëhen ashtu siç parashihet me ligj.