Qytetarët e Maqedonisë vazhdojnë të ankohen në Gjykatën e Strasburgut

0

Që nga 1 korriku 2020, gjithsej 385 kërkesa janë dorëzuar në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) në Strasburg nga qytetarë të Maqedonisë Veriore.  Kjo bëhet e ditur nga Hartmut Rank, Drejtor i Programit të Sundimit të Ligjit të Fondacionit Conard Adenauer, përcjell Zhurnal.mk.

Sipas tij, numri është alarmant krahasuar me numrin e aplikacioneve të paraqitura nga vendet e tjera për sa i përket popullsisë.

“Në vitin 2018, gjithsej 12 vendime u miratuan nga GJEDNJ kundër në atë kohë IRJM, tani Maqedonia Veriore dhe në të cilën të paktën një qytetar ishte shkelur e drejta”, tha Rank.

Ai shtoi se ekzistojnë dy grupe që janë objekt i këtyre kërkesave, dhe kjo është përdorimi i dhunës në veprimet e shërbimeve të sigurisë – policia dhe kryerja e procedurave në një mënyrë të padrejtë.

Byroja e Avokatisë për vite me radhë është përballur me vështirësi në sigurimin e lidhjes midis GJEDNJ, institucioneve kombëtare dhe Komitetit të Ministrave, i cili mbikëqyr ekzekutimin e gjykimeve.

Sipas Byrosë së Avokatisë, kjo është  shumë shqetësuese, sepse ekziston një numër i madh i të ashtuquajturve rastet e përsëritura.