Rektori Zeqiri: Të rinjtë duhet të orientohen drejt universiteteve publike (TABELA)

Izet Zeqiri

Duke analizuar situatën në arsimin e lartë, zvogëlimin e numrit të nxënësve në shkollat ​​fillore dhe ato të mesme, por edhe zvogëlimi i numrit të studentëve në njërën anë dhe rritjen e numrit të universiteteve private në krahasim me ato publike nga ana tjetër, si dhe fakti i rënies së numrit të studentëve në universitetet private në krahasim me universitetet publike kërkon një reagim të shpejtë nga universitetet publike. Universitetet publike duhet të forcohen me programe atraktive të financuara nga shteti por edhe nga vetëfinansimi. Me themelimin e fakulteteve të reja në UNT rritet oferta akademike për të rinjtë që do të studiojnë në fakultetet publike. Të rinjtë shqiptarë duhet të orientohen drejt universitetetve publike, sepse deri më tani shumë studentë shqiptarë, rreth 26% janë regjistruar në universitete private në krahasim me studentët maqedon që janë të regjistruar rreth 15% në universitete private. Mjaft më privat në kushte kurë shteti e finanson shkollimin.

Në grafikonin mund të shihni numrin e studentëve të regjistruar në fakultetet shtetërore dhe ato private sipas përkatësisë etnike. Burimi ESHS.