Rreth 500 veta pa shkollim janë të punësuar në administratën publike në Maqedoni

Një pjesë e madhe e të punësuarve në administratën publike në Maqedoni kanë shkollë të mesme apo të lartë, kështu tregojnë të dhënat nga Regjistri i të punësuarve në sektorin publik në vend të cilin e ka pregaditur Ministria e informatikës dhe administratës.

Por, nuk është i vogël dhe numri i të punësuarve që janë pa asnjë shkollim e të dhënat për vitin 2017 janë si vijon:

459 të punësuar pa shkollim,
202 janë gjysëm të kualifikuar,
404 të kualifikuar,
10.570 me shkollim fillorë,
38.045 me shkollim të mesëm,
547 janë me kualifikim të lartë,
5.704 me shkollë të lartë,
46.405 janë me shkollim të lartë,
4.861 me studime master,
2.068 me studime të doktoraturës.