Rrogë ditore nga 1200 deri 1500 denarë, ky qytet i Maqedonisë ka nevojë për mbledhës të mollave

Ushqimi i paguar dhe rreth 1200-1500 denarë në ditë.

Ky është çmimi për mbledhjen e mollëve që pritet t’u ofrohet mbledhësve të mollëve në Prespë.

Sezoni i mbledhjes së mollëve filloi në fund të shtatorit dhe zgjat deri në fund të tetorit.

Puna është e nevojshme për paketimin dhe ruajtjen e mollëve, për të cilat paga ditore është e ngjashme, dhe ekziston një nevojë e vazhdueshme për një punë të tillë.tetova1