Sa para mund të sillni apo nxirrni nga Maqedonia?

0

Limiti për sjellje efektive të parave të huaja është 10 mijë euro, informojnë nga Drejtoria e Doganave të Maqedonisë.

Ne qoftë se udhëtari me vete bart pra të huaja apo çek efektiv mbi 10 mijë euro, është i obliguar ti paraqes në organet doganore.

Sa i përket dërgimit të devizave nga Maqedonia, rezidentët e kanë patjetër të paraqesin çdo vlerë mbi 2000 euro për person dhe me këtë të ketë vërtetim nga ndonjë bankë ose këmbimore.

Më tepër informacione mund të gjeni këtu. http://emagazin.mk/vesti/vest/44808?title=kolku-pari-smeete-da-iznesete-i-vnesete-vo-makedonija%3F