Seancë e Komisionit për Financim dhe Buxhet

Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot është caktuar seancë e Komisionit për Financim dhe Buxhet. Në agjendën e Komisionit është propozim/ligji borxh, respektivisht huazimin nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Vendosja e transportit të shpejt me autobus në Qytetin e Shkupit”. Ligji është me procedurë të shkurtuar, në leximin e dytë.