Shparkase blen edhe një bankë tjetër në Maqedoninë e Veriut

“Shtaemerkishe Bank” dhe “Shparkase” zyrtarisht e kanë blerë Ohridska bankën për 48 milion euro, duke zotëruar kështu 91% të aksioneve. Kjo bankë do të jetë e katërta më e madhe në vend dhe do të mbajë 14% të tregut bankar.

Për momentin, llogaritë e klientëve të Ohridska Bankës, si dhe kushtet e kredive të përcaktuara me kontrata, do të mbeten të pandryshuara. Të dy bankat do të funksionojnë si persona juridikë të veçantë. Bashkimi i Ohridska me Shparkase Bank Maqedoni, pritet të bëhet në tremujorin e dytë të vitit 2021.(INA)