Shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc të regjistrohen sa më masovikisht

Shkruan:Refik HASANI

Nē Serbi është regjistrimi i rregullt i popullsisë të ekonomisë familjare dhe banesave që ishte planifikuar të zhvillohet në vitin 2021, dhe do të mbahet nga data 1 deri më datën 31 Tetor 2022.

Në këtë regjistrim ēshtē interes jetik të marrin pjesë edhe shqiptarët që jetojn në Vojvodin e Serbi që nënkupton Shqiptarët në Rajonin e Sangjakut dhe Krahinën Shqiptare që përfshin Medvegjën, Bujanocin e Preshevën.

Apeloj qē gjithē shqiptarët masovikisht t’i përgjigjen këtij regjiistrimi, pasi ky proces do të bëhet përmes numrit personal dhe pavarësisht a jan rezident apo jo rezident.