Shtrejtohet buka e sofrës…!

Nga Skender Karaçica

Në Kosovë shtrejtohet buka e sofres në 50 cent një bukë(!).Çmimet e bukës nuk i cakton qeveria e Kosovës,por trendi i rregullave të tregut botërorë dhe lënda e parë e miellit,që,në këto rrethana ka nis të jetë e paktë në treg…!

Qeveria e Kosovës me një dekretligj duhet të shoh nga afër se si po ecën punët në privatizimin e tokave të bukës dhe,në të gjitha rastet kur e kur është keqpërdorur (privatizimi)i resurseve të tokës së bukës të prishet kontrata…!

Kosova ka të gjitha mundësitë që të ketë bukën e motmotit për qytetarët e vet.Jo toka djerrinë dhe e keqpërdorur me betonimin dhe degradimin,që,sot e nesër do të jetë vonë për ketë resurs të rëndësishëm kur do të na mungojë buka e shtrejtë në sofrat tona…!

Mos luani dhe mos ia ktheni shpinën tokë së bukës në Kosovë!E shtrejtë buka (50 cent) dhe toka e plleshme ka mbetur djerrinë dhe tërë resurset e (privatizuara)nuk e sigurojnë bukën e motmotit as për tre muaj…(sic!).

Buka e shtrejtë në Kosovë,toka djerrinë dhe e degraduar përmes betonimit…(sic!).