Skllavëria moderne në Ballkan, ja në cilët shtete dominon? (TABELA)

0

Është një realitet mizor që edhe sot, gratë dhe burrat mbeten viktima të skllavërisë moderne. Blerë dhe shitur në tregjet publike, të detyruar për t’u martuar dhe për të punuar në fabrikat e fshehta ku ata kurrë nuk marrin pagën e premtuar, ose në anije, ku djemtë dhe burrat punojnë nën kërcënimin e forcës. Ata u detyruan të punonin në vendet e ndërtimit, në dyqane, në ferma dhe në shtëpi si shërbëtorë.

Disa nga produktet që përdorim, ushqimi që hamë, rrobat që veshin prodhohen nën presion. Mineralet që fëmijët, gratë dhe burrat gërmojnë nga miniera përdoren në kozmetikë, elektronikë, makina dhe produkte të tjera.

Walk Free Foundation, Organizata Botërore e Punës dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim paraqitur vlerësimin e tyre global të skllavërisë moderne, informacionin më të mirë në dispozicion në shpërndarjen rajonale të problemit, i cili shërbeu si pikënisje për raportin e Indeksit Global Slavery.

Vlerësohet se 40.3 milionë njerëz sot janë në një formë skllavërie moderne, nga të cilat 24.9 milionë janë të detyruar të punojnë, ndërsa 15.4 milion jetojnë në martesë të detyruar. Gratë përbëjnë 71 për qind të viktimave.

Skllavëria moderne është më e përhapur në Afrikë, e ndjekur nga Azia dhe rajoni i Paqësorit Maqedonia është shteti i rajonit me shpërndarjen më të madhe të skllavërisë moderne, dhe është në renditjen e 25 në botë. Është vlerësuar se 18 mijë njerëz në këtë vend janë në një lloj skllavërie të detyruar, që është 8.66 për një mijë banorë. Numri më i madh i njerëzve në skllavëri është në Serbi, 30 mijë, ndërsa ekspozimi më i madh në Bosnje dhe Hercegovinë.