Studeniçani fenomen i pa zbërthyer!

0

Azbi Nuredini

Në këtë fshat ka mbi 100 hafëz të KURANIT famëlartë!
Kjo është një mrekulli nga Zoti që kërkon respekt dhe përkulje nga vetë banorët e fshatit por edhe nga gjith të tjerët!

Sa për krahasim në fshatin tim Sfillare hafëz të fundit të Kuranit kanë dal para 45 viteve!