Top 10 borxhlinjtë më të mëdhenjë në Maqedoninë e Veriut (LISTA)

Drejtoria e të Hyrave Publike (DHP) ka publikuar listën e 10 borxhlinjëve më të mëdhenjë në Maqedoninë e Veriut, ku bëjnë pjesë kompani private dhe ndërmarrje publike.

Bëhet fjalë për borxhe të grumbulluara dhe të papaguara deri në shtator të 2021. Borxhet e tyre janë grumbulluar për mospagesën e TVSH, tatimit personal, tatimin e fitimit, akciza, doganime dhe kontribute për sigruim social dhe shëndetësor. Ja lista e borxhlinjëve kryesor.

Lista e plote KETU.