U bë rëndë për familjen Iseni ,familjen Hajredini , familjen Jahi e për gjith familjet e viktimave

Anisë mojë 😪💔 administrata e Shkollës të pamë duke u rritë që nga klasa e parë kur vije në administratën e Shkollës e kërkoje gjyshin tënd që ta shihje sepse ishit të lidhur shpirtnisht me të Imer Iseni e për Fekrijen arsimtaren tonë çtë themi nga data 01 tetor 2017 që kur u punësove asnjë ditë të vetme nga proçesi nuk mungove ishe e përpiktë në punë shpesh herë pedagogu i Shkollës Ramadan Xhaferi na tregonte e të lavdëronte se si dokumentet pedagogjike e pregaditjet ditore Fekrija e para i dorëzonte .
Para se të udhëtoje për në Turqi vullnetarisht kërkove nga Drejtori i Shkollës (daja yt) që të vijë në orën tënde e të të shohë se si e zhvillon orën mësimore(tregon me lot në sy Drejtori Idriz-Sufjan Shabani

Aga Hamdi😪 babai i shokut tim të fëmijërisë Osman-it por edhe shoku im,ofiqari i Komunës sonë .
Do të të mbajë mend gjatë gjithë jetës si një njeri pedant një njeri i përkushtuar vetëm në punë një burrë që deri frymën e fundit u mundove që anëtarët e familjës ti ushqeje vetëm se me hallall.
Do ta ruaj gjatë gjithë jetës çertifikatën e lindjes time ku aty është nënshkrimi yt i bukur.

Neve nuk na mbetet asgjë përveq se të themi të Allahut jemi dhe se te ai do të kthehemi.
Qofshi banor të Xhenneteve të Allahut xh.sh

Shkruan: Burak Aliju Sekretar i Shkolles se Studeniçanit