Universiteti i Harvardit studim për Diasporën shqiptare

Në Harvard, një prej universiteteve më presitigjioze në botë, po kryhet një hulumtim për Diasporën shqiptare. Sondazhi që Harvard’s Growth Lab po kryen për shqiptarët është përqendruar në tri elemente:

1) Tendencat e migrimit në Diasporën më të madhe shqiptare

2) Të kuptuarit e potencialit për angazhim

3) Vlerësimi i ndikimit të COVID-19 në kthimin e migrantëve

Nëse identifikoheni si shqiptarë që jeton jashtë, ju duhen vetëm 10-15 minuta nga koha juaj për të plotësuar sondazhin e Harvardit.

Sondazhi është në dispozicion në anglisht dhe shqip dhe mund të plotësohet këtu.

Nëse doni të merrni pjesë në këtë studim do të thotë se ju identifikoheni si shqiptarë nga lindja ose prejardhja që jetoni jashtë atdheut. Pra, jashtë Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut ose Malit të Zi. Ose ju keni lënë vendin tuaj për shkollim, punë ose për arsye të tjera. Apo gjyshërit tuaj kanë emigruar jashtë vendit tuaj të origjinës.

Pjesëmarrja në këtë studim është vullnetare dhe të gjitha informacionet që mblidhen do të mbahen anonime dhe konfidenciale. Përgjigjet e sondazhit do të raportohen vetëm në total. Ato nuk do të zbulojnë kurrë informacione individuale. Ky sondazh është në përputhje me kërkesat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) të Bashkimit Evropian.

Një nga platformat shqiptare në ndihmë të studiuesve të Harvardit është dhe dua.com e cila fton të gjithë përdoruesit e aplikacionit në Disasporë, si dhe ndjekësit nga Diaspora, që ta plotësojnë këtë sondazh./Diasporashqiptare.al