Vazhdojmë përpara

0

Për një javë më shumë projekte se disa komuna gjatë tërë mandatit nga kryetari i Gostivarit!

RAPORT JAVOR (13-19.05.2019)

Arben Taravari

1. Vazhdojmë me punimet për rregullimin e rrjetit të kanalizimit në fshatin Çajlë, në gjatësi prej 3022 metra;
2. Vazhdojmë me kanalizimin në fshatin Banjic e epërme, në gjatësi prej 3500 metra;
3. Vazhdojmë me punët ndërtimore për asfaltimin e një krahu të rrugës “Boge Veljanoski” në lagjen Karagaç, me gjatësi prej 365 metra dhe gjerësi 5 metra;
4. Vazhdojmë me sanimin e gropave gotitëse dhe nivelizimi i pusetave në komunën e Gostivarit;
5. Filluam me rregullimin e ujësjellësit dhe kanalizimit në zonën e 7-të, me gjatësi prej 70 metra;
6. Përfunduam me ndërtimin e kanalizimit në lagjen Tullana 2, me gjatësi prej 303 metra;
7. Aksion i krastitjes së drunjëve në Gostivar;
8. Linja e re e ujësjellësit, rrugës për te ish fabrika Silika edhe objektet tjera që janë në atë lagje, në gjatësi prej 500 metra;
9. Automjet special për komunën e Gostivarit, për mbledhjen e qenve endacak, proekt i UNDP-së, i finansuar nga BE;
10. Filluan punimet për stadiumin e ri për futboll të vogël në fshatin Debresh;
11. Rinovojmë njësinë e zjarrëfikësve në Gostivar;
12. Aksion ekologjik në fshatin Debresh.