Zeqiri: Punësim apo migrim!

0

Nga Izet Zeqiri/ “Zvogëlohen të papunët dhe personat që kërkojnë punë, a thua kemi punësime apo migrime? Nga personat që kërkojnë punë 26.2% janë shqiptar respektivisht mbi 23.600, kurse personat të pa punësuar shqiptar janë 26.4%, respektivisht 25.000, që do të thotë mbi 48.600 të pa punësuar. Duke marr parasysh numrin e të emigruarve dhe numrin e femrave shqiptare të pa shkolluara në viset rurale që nuk janë të paraqitura për punë në Agjenci të punësimit, numri është shumë më i madh i shqiptarëve që janë të papunë dhe që kërkojnë punë.