Kontakt

INA – Iliria News Agency

 

Adresa: Bulevard: Krste Misirkov, Lamela C, kat 8, QTQ “Mavrovasja”

1000, Shkup, Maqedoni

zyrë:    +389 2 321 30 86

email:[email protected]

Kosovë:

rr. Adrian Krasniqi (Afer ambasades zvicerane)

10000 Prishtinë, Kosovë

tel: + 386 (0) 49 319 029