Përballimi me krizën, Gjermania jep deri 3 mijë euro ndihmë për qytetarët e saj

Për shkak të inflacionit dhe situatës gjithnjë e më të vështirë financiare që prek popullin gjerman, qeveria federale gjermane ka premtuar një paketë të tretë lehtësimi financiar.

Një nga masat e ndihmës financiare është ndihmë e njëhershme në vlerë deri në 3000 euro, transmeton revista Fenix.

“Do të mundësojmë pagesën e njëhershme pa taksa, pra një premi për inflacionin”, me këto fjalë kreu i FDP-së, Christian Lindner, shpalli masën e gjerë që është pjesë e paketës së tretë të ndihmës nga Qeveria federale.

Kush do të marrë 3000 euro ndihmë?

Me këtë masë synohet të ndihmohen punonjësit që të përballen më mirë financiarisht me rritjen e kostove të energjisë elektrike dhe gazit dhe kostot më të larta të lidhura me to. Punonjësit mund të marrin një bonus një herë deri në 3000 euro nga punëdhënësi i tyre. Të gjitha duhet të jenë pa taksa.

Megjithatë, si për çdo gjë, ka edhe një lajm tjetër jo aq të mirë për punonjësit. Domethënë, si me të ashtuquajturën premium korona, çdo punëdhënës vendos nëse dhe në çfarë shume do të paguajë preminë e inflacionit.

Sipas mediave gjermane, pagesa e premive ka të ngjarë të shkojë kryesisht për punonjësit me kontratë kolektive, siç ishte rasti me bonusin e koronës. Megjithatë, kreu i sindikatës IG Bau në Gjermani, Robert Feiger, beson se më shumë punëtorë do të marrin bonusin.

Paketa e tretë e ndihmës përmban masa të mëtejshme të gjera, të cilat ofrojnë mbështetje financiare për njerëzit në Gjermani. Pensionistët duhet të marrin një tarifë një herë për çmimin e energjisë prej 300 euro. Studentët do të kenë të drejtën e pagesës së njëhershme prej 200 eurosh. Përveç kësaj, familjet lirohen nga përfitimet më të larta të fëmijëve. (INA)