Gir: Maqedonisë e Veriut i nevojitet një administratë eksperte, e pavarur dhe profesionale

Ambasadori evropian Dejvid Gir sot porositi se vendi ka nevojë për një administratë publike eksperte, të pavarur dhe profesionale. Pa këtë, siç theksoi, nuk ka rritje dhe zhvillim.

Nuk mund të thuhet, tha Gir, se nuk ka rezultate në drejtim të riorganizimit, por sistemi ka edhe dobësi që sigurisht vërehen dhe është i dukshëm edhe ndikimi shumë i fortë partiak në pjesë të caktuara të administratës.

“Ajo që duam të shohim është forcimi i administratës, për të siguruar që ajo të ketë ekspertizë, pavarësi dhe profesionalizëm. Është gjithmonë e vështirë, ka presione fiskale, nuk ka vetëm një krizë, por një sërë krizash. Ne gjithmonë theksojmë rëndësinë e asaj që të sigurohet që administrata mund të angazhojë, mbajë, promovojë dhe avancojë njerëz që kanë ekspertizën e nevojshme për të kryer punën. Këtu përfshihen shtesat, pagat dhe ky është një element i rëndësishëm. Nuk do të komentoj vendimet e ndryshme në lidhje me politikat që do të marrë qeveria në fusha të veçanta, por si parim i përgjithshëm, pra parimi ynë është që të keni një shërbim publik ekspert të aftë për të zbatuar reformat, me ndihmë. Pa të, vendi nuk mund të zhvillohet dhe të rritet. Këtu ka disa aspekte – financimi, ndikimi partiak që është shumë i fortë në pjesë të caktuara të administratës, por ju duhet të keni një shërbim publik, shtetëror që mund të japë atë që nevojitet. Ka shumë punë për të bërë për të forcuar shërbimin publik”, theksoi Gir, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas nënshkrimit të kontratave për projektin për ndërtimin e institucioneve llogaridhënëse për menaxhimin e financave publike.